Ressursportal for mangfoldsarbeid i Oslo

Bli med å gjøre Oslo til den mest inkluderende og likeverdige kommunen!

Guide

OXLO guiden

OXLO mentorordning

OXLO Business Charter

Inkludering – Vis omtanke, ta hensyn

Kontaktinformasjon