Likeverd

Likeverdige tjenester betyr å levere trygge, inkluderende og tilgjengelige tjenester. Kommunen skal være et godt vertskap for sine innbyggere. Vertskap er kunsten å få mennesker til å føle seg velkomne.  I møte med kommunens ansatte, skal alle skal føle seg velkomne og bli verdsatt, og få informasjon og tilrettelegging som gjør tjenestene tilgjengelige for den enkelte.

Forventningen er at virksomhetene framstår som åpne og tilgjengelige, og kommuniserer at alle er velkomne og likeverdige brukere av kommunens tjenester og tilbud. Forskjeller i språk og bruk av symboler, bruk av informasjonsteknologi og fysisk utforming av lokaler og bygg, kan gi enkelt mennesker og grupper følelsen av at et kommunalt tilbud ikke er for dem.

Dette er hva tjenestesteder, kontorer, ungdomstilbud og skoler bør gjøre:
• Gjøre tjenestens nærmiljø synlig, og bruke symboler for både majoritet og minoriteter i kommunikasjon utad
• Sette opp OXLO-plakaten i publikumsområder, og OXLO / Regnbue charteret
• Oversette informasjon til viktige minoritetsspråk, – også på internett
• Fjerne krav om å oppgi kjønn i skjema o.l., der dette ikke er strengt tatt nødvendig
• Tilrettelegge for bruk av tolk
• Sjekke om tjenestens ansatte speiler brukere og befolkning

Ta gjerne i bruk opplæringstilbudet Skeiv kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, utviklet av organisasjonen FRI for ansatte i Oslo kommune.

For å framstå som et godt vertskap for byens mangfoldige innbyggere, anbefales det at hver kommunal enhet og alle ansatte
• Tilegner seg kunnskap, og gjør seg kjent med lovene om forbud mot diskriminering
• Diskuterer årlig interne holdninger til minoriteters rett til vern mot diskriminering

Les veiledningen fra Likestillingsombudet om likeverdige tjenester. Ta gjerne i bruk «Mangfoldsspeilet» – et verktøy Mangfold i Arbeidslivet har laget for Oslo kommune, for virksomheter som ønsker å jobbe systematisk med organisasjonsutvikling i et mangfoldsperspektiv. På hjemmesidene til FRI finner du kunnskap om kjønnsmangfold.

Les om Ammerudhjemmet bo og kultursenter hos Kirkens Bymisjon.