OXLO Business Charter

OXLO Business Charter er en arena og et nettverk for samarbeid og synliggjøring av mangfold som en ressurs for arbeids- og næringslivet i Oslo.

Ved å slutte seg til charteret fremmer bedrifter og organisasjoner vekst og en positiv samfunnsutvikling i Oslo

– Mangfold er en ressurs
– Åpenhet skaper muligheter
– Diskriminering er dårlig økonomi

Bedrifter og organisasjoner som slutter seg til charteret deler sine erfaringer om beste praksis og får tilgang til kunnskap om flerkulturell rekruttering, mangfoldsledelse, velkomsttjenester, likestilling, kjønnsmangfold og inkluderende arbeidsmiljø.

Seminarene i OXLO Breakfast Club er omtalt på charterets facebookside. Se OXLO-frokostklubb for program og presentasjoner fra siste seminar.

Kontakt Toralv Moe i Byrådsavdeling for næring og eierskap for å bli med i nettverket – toralv.moe@byr.oslo.kommune.no.

Charteret driftes av Oslo kommune og deltakelse er gratis. Bedrifter og organisasjoner bes om å slutte seg til charterets verdigrunnlag, oppgi en kontaktperson og bidra til utveksling av erfaringer og beste praksis i nettverket og seminarrekken OXLO Breakfast Club. Gjennom deltakelsen tillates visning av bedrifter og organisasjoners logo ifbm. arrangementer og promotering av charteret.

OXLO mangfoldscharter er en del av Oslo kommunes OXLO strategi – Oslo en by for alle – forankret i vedtak i Oslo bystyre 13. september 2012 i sak 129/13 mangfoldet muligheter, om OXLO, Oslo Extra Large.

Mangfoldscharter
Maksimal filstørrelse: 1MB
Sending

Se alle våre …