Program for forebygging av utenforskap, vold og ekstremisme

Oslo kommune fordeler i 2015-16 midler til OXLO tiltak og prosjekter i programmet for forebygging av utenforskap, vold og ekstremisme.

 

OXLO-tiltak

 

OXLO-kampanjen Vis omtanke, ta hensyn skal synliggjøre verdibudskapet i OXLO i det offentlige rom – med særlig eksponering på t-bane, trikk og buss i Oslo. NOE / OXLO-sekretariatet vil ha egen møter med Ruter om kampanjen, og selskapets eget ansvar for å forebygge diskriminering i dets transporttjenester. EMI vil få i oppdrag å følge opp charteret overfor tros- og livssynssamfunn.

 

 

Born & raised in Oslo

 

Agenda X workshops er en serie på 5 workshops for ungdom, ledet av flerkulturelle talenter og rollemodeller inne kultur og sivilsamfunn, som Iffit Qureshi / Humans of Oslo, Josef Yohannes / Urban Legend, Jankeh Njie / Jarga Art & Fashion, Nassima Dzzair / InterBridge, og Thomas Prestø / Tabanka Crew. Workshopene engasjer ungdommen i praktiske og kreative oppgaver som tekst, tegning, filming, markedsføring og bruk av sosiale media, samt ledelse og organisering, Sluttproduktet vil være plakater og informasjonsmateriell som kan brukes til å promotere tilbud til ungdom og motivere til utdannelse og samfunnsengasjement.