Gevinst

Likeverdige tjenester oppnås i et samspill med bysamfunnet og er avhengig av brukernes tillit. Feiring av Oslo som flerkulturell by, som byen med 200 språk, som verdensreligionenes by og som skeiv by, skaper gode relasjoner mellom mennesker med ulik bakgrunn, og viser den positive gevinsten mangfold gir bysamfunnet. Samhandling og kunnskap gir tilhørighet og toleranse, gjensidig tillit og forståelse.

Forventningen er at bydeler, etater og foretak feirer forskjellighet og mangfold som en styrke og berikelse for byen. Tillit skapers gjennom redelighet, respekt og engasjement. Virksomhetene bør invitere inn, lage plass til og støtte initiativ fra enkeltpersoner og organisasjoner som representerer lokalt mangfold.

Dette er hva virksomhetene bør gjøre:
• Feire mangfold som del av bydelsdager, idrettsarrangement, lokale festivaler og nasjonale høytider
• Delta og vær synlig på fester i regi av minoritetsgrupper, og gi minoriteter mulighet til å bære vertskap for folk fra byen, nabolaget eller skolen
• Inviter til medborgerskap og gjør feiringer transparente, flerkulturelle og demokratiske
• Gjør søknader til tilskuddsordninger for frivillighet og kultur tilgjengelig for alle
• Bruk samarbeid og nettverk til å bygge tillit som åpner for samarbeid om utdanning og arbeid, oppvekst og trygge nabolag

Bydeler og etater skal være med på å skape møteplasser hvor det er lett for mennesker med ulike bakgrunn å gjøre ting sammen. Feiring bidrar til å synliggjøre, og viser hvordan kulturelt mangfold beriker nabolag så vel som den enkeltes liv. Kommunen skal spille på lag med bedrifter, læresteder, enkeltpersoner og organisasjoner som finner gode løsninger på utfordringene integrering byr på, og som evner å utløse fordelene mangfoldet bringer med seg.

For å bli mer attraktiv må Oslo også være anerkjent for å feire mangfoldet og sette pris på borgere med bakgrunn fra hele verden, så vel som alle kanter av Norge, bes hver bydel, etat og foretak om:
• Nominer hvert år en person, organisasjon eller virksomhet til OXLO-prisen
• Gi hvert år en anerkjennelse til en ansatt eller enhet som særlig har bidratt til likeverdige tjenester

Les om OXLO-prisen og tilskuddsordninger på kommunen hjemmeside. Sjekk Oslos flerkulturelle kalender  og les om Vær Stolt festivalen i bydel Søndre Nordstrand.