Mangfold

Likeverdige tjenester tar hensyn til at mennesker er forskjellige og  møter mangfoldet i befolkningen med respekt. Tjenestene skal være er like tilgjengelig fora alle, og de skal være av høy kvalitet. For kommunens ansatte betyr dette at vi må kjenne brukerne og forstå at de kan være forskjellige, for å kunne gi likeverdige tjenester.

Forventningen er at bydeler, etater og skoler skal vite mest mulig om voksne, unge og barn som bruker tjenestene og tilbudene deres. Brukeres behov, erfaringer og synspunkter skal ha betydning i utforming og levering av tjenestene. Og for å få vite noe om behov, erfaringer og synspunkter, må vi være nysgjerrige og stille de riktige spørsmålene.

En kartlegging av dagen situasjon er første steg i utarbeidelsen av en tilstandsanalyse. (ny setning om spørsmål / problemstilling) Dette er forventningene til ledere og ansatte i kommunale virksomheter:
• Spør brukerne og lag brukerundersøkelser
• Sjekk tilgjengelig statistikk om brukere og befolkning
• Les hva forskere har funnet ut
• Inviter frivillige organisasjoner inn til samtaler
• Diskuter tjenestetilbudet i fokusgrupper eller brukerråd

I en flerkulturell by som Oslo er det spesielt viktig å bli kjent med brukere som tilhører ulike kategorier av minoriteter.

For hver virksomhet og hver enhet innebærer det å:
• Kartlegge årlig hvem som kan målbare minoriteters synspunkt
• Finne fra til innvandrerorganisasjoner som er aktive tjenestenes nærområde

Ta en kikk på faktasiden, for å få vite mer om hvor du finner bakgrunnsinformasjon som er relevant for ditt tjenesteområde. (under konstruksjon).

 

Enhet for mangfold og integrering har god oversikt over innvandrerforeninger og minoritetsorganisasjoner, og andre som arbeider med integrering. Les mer om prosjekt Stork i bydel Stovner her, og finn mer informasjon i biblioteket til IMDI.