OXLO-charter om tros- livssynsmangfold

Oslo er en by for alle: Charteret for tros- og livssynsmangfold : OXLO — Vis  omtanke og ta hensyn

Oslo er en by for alle. Tro og livssyn er viktig for mange, inspirerer til det beste i mennesker, og bidrar til velferd, integrering og omtanke for byen. Samtidig opplever vi også i Oslo at tro og livssyn misbrukes til å lage skiller mellom mennesker og grupper. Alle har et ansvar for å gjøre Oslo til en trygg og åpen by, der den enkelte kan utvikle sin egen identitet og fremtid.  

OXLO om tro og livssyn 

 I Oslo bor det mennesker med et mangfold av tro, livssyn og kulturelle bakgrunner :
 Vi har alle de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar i bysamfunnet.
Vår tro og vårt livssyn er en viktig del av oss selv og vår identitet.
 Vi vil derfor møte og vise omtanke for andre, som vi selv ønsker å bli møtt.
Oslo kommune er til for menneskene som bor i byen.
Kommunen støtter religionsdialog og tar hensyn til den enkeltes tro og livssyn.

Alle tros- og livssynsamfunn i Oslo oppfordres til å slutte seg til charteret om tros- og livssynsmangfold «OXLO – Vis omtanke, ta hensyn»,  og forplikte seg til å ha omtanke for Oslo som en by for alle, og møte forskjeller i tro og livssyn med respekt for andres valg.