OXLO Frokostklubb

Her finner du program og presentasjoner fra det siste OXLO-seminaret i Rådhuset

Se også OXLO Breakfastclub på Facebook

Siste seminar 18 september 2019 i Oslo Rådhus

Verktøykasse for inkludering

Mange bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter slutter helhjertet opp om mål for mangfold og et inkluderende arbeidsliv.          

Men hva har vi i verktøykassa?

På seminaret 18 september 2019 var tema hvilke tiltak og grep som får oss nærmere målet om et arbeidsliv som anerkjenner forskjeller som en positiv verdi. 

 • Hvordan jobbes det praktisk og resultatorientert for å få dette til?
 • Hvordan fremmer vi et inkluderende arbeidsmiljø
 • Hva gjøres for å utvikle tiltak og kompetanse om mangfoldledelse og representativ rekruttering?

I i 2019 opprettet Oslo kommune «UKE akademiet» og seksjonen «Beste praksis» i Utviklings- og kompetanseetaten – kommunens HR-etat. Målet er bla. for å spre kunnskapen mangfold og lære opp ledere i kommunen, for å øke rekrutteringen mht. til etnisitet og funksjonsevne blant ledere i kommunen.

For å spre kunnskap om mangfold og styrke rekrutteringen, lanserte kommunen i 2016 OXLO mentorordning. Her får flerkulturelle masterstudenter en mentor i en virksomhet i Oslo kommune, Masteroppgaven er knyttet til utfordringer og forskningsspørsmål av interesse for kommunen.

I kommunens traineeordning, etablert i 2014, lyser kommunale virksomheter ut stillinger forbeholdt kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelser.

Program

 • Velkommen – byrådssekretær Per Anders Torvik Langerød
 • Finans Norge – Runa Opdal Kerr
 • Gjensidige forsikring – Per-Espen Magnussen
 • Høyskolen BI – Laura E. Mercer Traavik
 • SHE – Heidi Aven
 • Finansforbundet – Dag Arne Kristensen
 • YS – Hege Herø
 • OXLO-mentorordning – Andres Quempumil og Iben S. van den Berg
 • UKE-akademiet – Caroline Aurora Grevstad