«Oslo skal være den mest inkluderende byen i Norge og Europa»

Oslo Bystyre 2013

OXLO

OXLO guiden for likeverdige tjenester skal være til hjelp for å gjøre visjonen om Oslo som byen for alle, konkret og virkelig. På disse sidene kan du lese mer om hva mangfoldet blant befolkningen betyr, hva likeverd krever og hvordan kommunens virksomheter kan arbeide systematisk for å gi like muligheter for alle som bor i byen.

• Hvis du vil vite mer om hvordan din tjeneste kan bruke guiden, kan du gå direkte til siden Veiviser
• Hvis du vil ha hjelp til å sette opp et seminar eller workshop, kan du kontakte Enhet for mangfold og integrering
• Du kan laste ned Hjelpehefte for kursholdere på kommunens OXLO side

Guiden bygger på OXLO-charteret – Oslo Extra Large og verdiplakaten «Oslo – en by for alle». OXLO-charteret er Oslos menneskerettighetserklæring.  I Oslo har alle  samme rettigheter, plikter og ansvar. For kommunens virksomheter betyr det at alle som bor i byen vår, er likestilt når det gjelder kommunale tjenester. Tjenestetilbudet til Oslos befolkning skal være fleksibelt og inkluderende.

Forventningen fra byråd og bystyre er at alle bydeler, etater og foretak skal gjøre likeverd og likestilling til en realitet.  Likeverd og likestilling skal være noe brukerne av kommunens tjenester opplever hver gang de besøker et kommunalt kontor, bruker en tjeneste eller på annen måte er i kontakt med kommunens ansatte.

Dette er forventningene til hver tjeneste og hver enhet, i bydeler, etater og foretak:
• Vit hvor du er og kjenn befolkningen du leverer tjenester til
• Vit hvem som bruker tjenestene du tilbyr, og hvem som har mest nytte av tjenestetilbudet
• Kjenn lovgrunnlaget for likestilling og diskrimineringsvern
• Pass på å feire seire i likestillingsarbeidet, og inviter alle til feiringen
• Vit hva som virker, del dine erfaringer og lær av andre

Likeverdige tjenester er et lederansvar. For hver virksomhet og hver enhet innebærer det å
• Ta opp mangfold og likeverdige tjenester på et internt seminar minst en gang om året
• Be alle medarbeidere om å gjøre seg kjent med OXLO-guiden for likeverdige tjenester

I Oslo er mangfold hverdagen. Alle ansatte i Oslo kommune ønsker å gjøre en god jobb, og alle virksomheter ønsker at tjenester og tilbud skal virke etter hensikten. Mange både blant ansatte og ledere, vet godt når de lykkes og når de kommer til kort i innsatsen for å utjevne forskjeller og åpne muligheter slik at alle kan skape seg gode liv for seg og sine.

Les gjerne i Alnatips 1-2-3 om erfaringene fra mangfoldsarbeid i bydel Alna.

Mer informasjon om OXLO finnes på www.oxloinfo.no. Se også OXLO-charteret og bystyresak 129/13 om OXLO, Oslo Extra Large, Mangfoldets muligheter på www.oxlo.no.