OXLO mentorordning

oxlo-mentor-til-internett-1

OXLO mentorordning

Mentorordningen gir OXLO-studenter mentor i en kommunal virksomhet, faglig og praktisk bistand ifbm. masteroppgaven, og muligheten til kortvarige prosjektoppdrag eller vikariater. Masteroppgaven er knyttet til utfordringer og forskningsspørsmål av interesse for kommunen, og målsettinger for det kommunale tjenestetilbudet i Oslo. Ordningen tar opp inntil 8 studenter hvert år. OXLO studentene får følgende tilbud:

  • mentor i en kommunal virksomhet
  • oppfølging i et mentorprogram
  • faglig og/eller praktisk bistand ifbm. masteroppgaven
  • muligheten til kortvarige vikariater og oppdrag

Opptak av nye studenter i programmets kull 4 foregår i februar og mars 2018 – søknadsfristen er 4. mars – finn annonsen på Recruitment Manager.

I 2017-18 deltar  masterstudenter ved Universitet i Oslo, Høyskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Arkitekt og designhøgskolen i Oslo og Westerdals Oslo School of Arts, Communication og Technology. Mentorene for OXLO-studentene jobber i bydelene Gamle Oslo og St. Hanshaugen, i Utdanningsetaten, Utviklings- og kompetanseetaten, Boligbygg, samt Fretex og Visit Oslo.

I 2018 inviteres bedrifter og organisasjoner i næringsliv og media  i Oslo til å delta i ordningen.

Kommunen samarbeider med Catalysts / Leadership Foundation om oppfølging av mentor-student-relasjonen og studentene har faddere blant MAK (Mangfold Ambisjoner og Kompetanse /Alarga Alumni). Ordningen er tiltak i Kunnskap Oslo og støttes av IMDI.

Mentorordningen er et tiltak i Kunnskap Oslo – samarbeidsalliansen mellom Oslo kommune og byens læresteder, og er forankret i bystyresak 129/13 «Mangfoldets muligheter – om OXLO, Oslo Extra Large». Hensikten med mentorordningen er å gjøre OXLO-studentene mer synlige overfor arbeidsgivere og potensielle jobber etter studiene, og generelt fremme rekrutteringen av flerkulturelle ansatte med høy utdanning.

Se mer om mentorer og OXLO-studenter på mentorprogrammets side på facebook.

Plakat Mentorprogram for masterstudenter 2018 N