OXLO mentorordning

Mentorordningen gir OXLO-studenter mentor i en kommunal virksomhet, faglig og praktisk bistand ifbm. masteroppgaven, og muligheten til kortvarige prosjektoppdrag eller vikariater. Masteroppgaven er knyttet til utfordringer og forskningsspørsmål av interesse for kommunen, og målsettinger for det kommunale tjenestetilbudet i Oslo. Ordningen tar opp inntil 8 studenter hvert år. OXLO studentene får følgende tilbud:

  • mentor i en kommunal virksomhet
  • oppfølging i et mentorprogram
  • faglig og/eller praktisk bistand ifbm. masteroppgaven
  • muligheten til kortvarige vikariater og oppdrag

Opptak av nye studenter i programmets kull 5 foregår i mars og april 2019 – søknadsfristen er 1. april – finn annonsen på Workable.

Masterstudenter ved Universitet i Oslo, Høyskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Arkitekt og designhøgskolen i Oslo og Westerdals Oslo har tidligere deltatt i ordningen. Mentorene for OXLO-studentene jobber i bydeler, etater, foretak og byrådsavdelinger i Oslo kommune, og i selskaper kommunen eier eller samarbeider med.

Kommunen samarbeider med Catalysts / Leadership Foundation om oppfølging av mentor-student-relasjonen og studentene har faddere blant MAK (Mangfold Ambisjoner og Kompetanse /Alarga Alumni). Ordningen er tiltak i Kunnskap Oslo og støttes av IMDI.

Hensikten med mentorordningen er å gjøre OXLO-studentene mer synlige overfor arbeidsgivere og potensielle jobber etter studiene, og generelt fremme rekrutteringen av flerkulturelle ansatte med høy utdanning. Mentorordningen er forankret i bystyresak 129/13 «Mangfoldets muligheter – om OXLO, Oslo Extra Large»

Se mer om mentorer og OXLO-studenter på mentorprogrammets side på facebook.

OXLO mentorprogram – flyer 2019