Prosjekter og tiltak - inkludering, identitet, ungt lederskap

Tiltak og prosjekter Oslo kommune har støttet i perioden 2015-17.

 

OXLO-tiltak

OXLO-kampanjen Vis omtanke, ta hensyn skal synliggjøre verdibudskapet i OXLO i det offentlige rom – med særlig eksponering på t-bane, trikk og buss i Oslo. NOE / OXLO-sekretariatet vil ha egen møter med Ruter om kampanjen, og selskapets eget ansvar for å forebygge diskriminering i dets transporttjenester. EMI vil få i oppdrag å følge opp charteret overfor tros- og livssynssamfunn.

 

Born & raised in Oslo

Agenda X workshops er en serie på 5 workshops for ungdom, ledet av flerkulturelle talenter og rollemodeller inne kultur og sivilsamfunn, som Iffit Qureshi / Humans of Oslo, Josef Yohannes / Urban Legend, Jankeh Njie / Jarga Art & Fashion, Nassima Dzzair / InterBridge, og Thomas Prestø / Tabanka Crew. Workshopene engasjer ungdommen i praktiske og kreative oppgaver som tekst, tegning, filming, markedsføring og bruk av sosiale media, samt ledelse og organisering, Sluttproduktet vil være plakater og informasjonsmateriell som kan brukes til å promotere tilbud til ungdom og motivere til utdannelse og samfunnsengasjement.

 

Workshops for kreativ ungdom : Agenda X

Agenda X arrangerer workshops for ungdom, ledet av flerkulturelle talenter og rollemodeller inne kultur og sivilsamfunn. Workshopene engasjer ungdommen i praktiske og kreative
oppgaver som tekst, tegning, filming, markedsføring, journalistikk og bruk av sosiale media, samt ledelse og organisering.

 

Norsk + : InterBridge

Prosjektet Norsk + i regi av InterBridge og Nobels Fredssenter arrangerer konferanser, dialogforum og workshop i ungt lederskap for ungdom, med minoritetsjenter i fokus. Prosjektet styrker ungt lederskap og identitet blant minoritetsjenter, forebygger vold og konflikter knyttet til sosial kontroll, og involverer og inkluderer ungdom og unge voksne med ulik bakgrunn.

 

Ungdom tar ansvar: IHSG / East meets West

Prosjektet Ungdom tar ansvar samarbeider med skoler og fritidsklubber om workshops, seminarer og kulturarrangementer om utfordringer minoritetsungdom møter. Prosjektet bruker film både som metode og som formidlingsform og vil produsere korte videoer som formidler kunnskap om innsatsen i Oslo for religionsdialog og mot utenforskap.

Generasjon sulten: Jarga Art & Fashion Weekend

Seminaret Generasjon sulten er del av eventet Jarga Art and Fashion Weekend som arrangeres i OXLO uka 2016. Jarga etablerte i 2015 gjennom en seminar, kultur og business mønstring en felles plattform for kunstnere, entreprenører og opinionsdannere i en ny generasjon ugne voksne «Born and raised in Oslo». Hensikten med seminardagen av arrangementet er å styrke minoritetsungdoms tilhørighet og deltakelse i organisasjonslivet, og styrke fellesskap på tvers av etniske og kulturell bakgrunn.

 

Stopp mobbing: The Urban Legend

Stopp mobbing er en antimobbingsturne på skoler i Oslo med Josef Yohannes, skaperen av tegneserien The Urban Legend. Turneen består av foredrag, opplegg for elevarbeid og en spesialutgave av TUL viet forebygging av netthets og mobbing på sosiale medier blant barn og ungdommer. Spesialutgaven av TUL om mobbing er laget etter avtale med IKT-Norge og Foreningen Leser søker Bok.

 

Alle kan lykkes: Vålerenga Samfunn

Tiltaket Alle kan lykkes er en årlig konferanse for ungdom i regi av Vålerenga samfunn / Vålerenga mot rasisme. Rollemodeller med ulik bakgrunn inspirerer til å fullføre utdanning og realisere sine ambisjoner. Målgruppen er elever i videregående skole, ungdom i fritidsklubber og i ungdomsprosjekter som jobber med mestring og motivasjon. Konferansene gir innspill til innhold i OT-tilbudet og Vålerenga Samfunns rolle i nye Valle videregående skole.