Stolte Oslo - skeiv kunnskap

Alle som bor i Oslo skal åpent og fritt kunne leve sine liv, basert på likeverd og gjensidig respekt, uavhengig kjønn, seksualitet og hvem de forelsker seg i eller velger å leve sammen med.

Dette er målet for kommunens arbeid med kjønns- og seksualitetsmangfold. Kommunen vil gjennom handlingsplanen Stolte Oslo øke respekten for kjønnsmangfold i Oslos befolkning, skape større trygghet for seksuelle minoriteter med risiko for å bli sosialt marginalisert, og øke kompetansen hos kommunens ansatte om kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Planen består av fire strategier:

  • Synliggjøring og økt respekt for kjønnsmangfold
  • Inkludering og trygghet for seksuelle minoriteter
  • Feiring av det skeive Oslo
  • Kunnskap og økt kompetanse om kjønnsmangfold, kjønnsuttrykk og seksualitet

Kommunen samarbeider med FRI, Skeiv Verden og andre frivillige organisasjoner og sivile institusjoner. FRI har med støtte fra kommunen laget opplæringstilbudet Skeiv kunnskap  for ansatte i Oslo kommune. Opplæringen er et helhetlig og faglig kunnskaps- og undervisningstilbud om LHBT-spørsmål, rettet særlig mot skole- og helsesektoren.

Opplæring presentert av rektor på Sagens skole, finner du mer om på FRIs hjemmeside

Diskriminering eller frykt for å oppleve diskriminering begrenser valg og handlingsrom. Mennesker som forventer å bli avvist og nedvurdert, velger bort yrker, utdanninger, fritidsaktiviteter og bomiljøer preget av fordommer. Diskrimineringen kan ramme lesbiske, homofile, bifile og transpersoner så vel som heterofile som ikke følger normene. Dette er et tap for enkeltmennesker. Det er også et tap for bedrifter, læresteder, organisasjoner og byens lokalsamfunn. Samlet sett gjør diskriminering byen mindre attraktiv.

Du kan laste ned handlingsplanen Stolte Oslo her