Velkommen til likeverdige tjenester

Bli med å gjøre Oslo til den mest inkluderende og likeverdige kommunen!

informasjon

Alle som bor i Oslo er likestilt når det gjelder kommunens tjenester. Brukerne av kommunens tjenester skal oppleve likeverd og likestilling hver gang de besøker et kommunalt kontor, går på skole  eller besøker en ungdomsklubb, bor på et sykehjem, eller på annen måte er i kontakt med kommunens ansatte.

OXLO guiden for likeverdige tjenester skal være til hjelp for å gjøre visjonen om Oslo som byen for alle, konkret og virkelig.

Alle ansatte i Oslo kommune oppfordres til gå gjennom guiden, og alle virksomheter anbefales å sette av tid til å diskutere og planlegge hvordan de bidrar til å gjøre Oslo til en attraktiv og inkluderende by for alle.